Anna Design Stuff

Logo pro čchikungové studio

Ráda cvičím čchikung. Je to čínské cvičení podobné tajči. Vytváří v těle a v mysli rovnováhu. Abych zdůraznila rovnováhu, nakreslila jsem cvičící postavu uprostřed modrého kruhu, který symbolizuje nebe. Postava stojí na zemi, takže je tam zahrnutý prvek země i nebe. Postava je uprostřed, takže znázorňuje rovnováhu uvnitř nás – v těle i okolo nás – ve vesmíru.